Том 14, № 2 (2012)

Зміст

Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних

Вплив теплових процесів в Si/AIIIBV RGB-матрицях світлодіодів на реверсивне мікропроцесорне управління освітленням PDF (Русский)
P. V. Deminskyi, V. I. Osinskyi 3-13

Математичні методи обробки даних

Спрощення процедури визначення векторів з використанням сферично-кутової інтерполяції PDF
O. N. Romanyuk, M. D. Obidnyk, O. M. Melnykov 14-24
Математичні моделі рухливих об'єктів PDF
Е. O. Tsybulska 25-37
Алгоритм розрахунку параметрів кільцевих фокусуючих мікропризмових структур PDF
E. E. Antonov 38-47

Інформаційно-аналітичні системи обробки даних

Методи підвищення живучості інформаційної складової корпоративних інформаційно-аналітичних систем PDF
D. V. Lande 48-58
Адаптація розподілених інформаційних інфраструктур міжвідомчої взаємодії PDF
I. О. Khramova 59-66
Практичні аспекти моделювання змін у топології глобальних комп’ютерних мереж PDF (Русский)
V. Yu. Zubok 67-78
Інформаційне забезпечення в процесно-орієнтованій моделі управління підприємствами PDF (Русский)
A. I. Kovalev 79-88
Застосування напівпровідникових цифрових інтерферометрів у надщільному оптичному записі інформації і геофізичних вимірюваннях PDF (Русский)
A. I. Britsky 89-97

Експертні системи та підтримка прийняття рішень

Елементи комбінаторного підходу при визначенні спектрального коефіцієнта узгодженості експертних парних порівнянь PDF
V. V. Tsyganok 98-105
Багатокритериальна оптимізація в інтелектуальних системах підтримки прийняття рішень PDF (Русский)
I. B. Sirodgea, А. Ya. Kuzomin, M. V. Shtukin 106-115
Правила підвищення узгодженості індивідуальних експертних ранжирувань під час проведення групових експертиз PDF
S. V. Kadenko 116-124