DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2012.14.2.105047

Спрощення процедури визначення векторів з використанням сферично-кутової інтерполяції

O. N. Romanyuk, M. D. Obidnyk, O. M. Melnykov

Анотація


Запропоновано модифікацію методу сферично-кутової інтерполяції векторів для задачі тонування. Спрощення розрахунків щодо базового методу досягається тим, що кут між нормалями в сусідніх пікселях у рядках растеризації розраховується один раз для всього полігону. Оцінено похибку обчислень, яка виникає при застосуванні запропонованої модифікації. Іл.: 8. Бібліогр.: 9 найм.

Ключові слова


нормаль; сферично-кутова інтерполяція; полігон; растеризація

Повний текст:

PDF