Реєстрація, зберігання і обробка даних

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України з січня 1999 р. видає науково-технічний журнал "Реєстрація, зберігання і обробка даних", який за Рішенням президії ВАК від 9 червня 1999 р. № 1-05/7 входить до переліку № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі "Технічні науки".


Тематична спрямованість - висвітлення питань інформатики і обчислювальної техніки.
Періодичність видання журналу - 4 рази на рік,
тираж - 100 примірників,
спосіб розповсюдження - через ДП "Преса".

Рубрики журналу

  • Фізичні основи, принципи і методи реєстрації даних.
  • Математичні методи обробки даних.
  • Інформаційно-аналітичні системи обробки даних.
  • Технічні засоби отримання й обробки даних.
  • Методи захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах.
  • Системи збереження і масового розповсюдження даних.
  • Експертні системи та підтримка прийняття рішень.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 21, № 3 (2019)

Зміст

Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних

Удосконалення сенсорів з призмовим типом збудження поверхневого плазмонного резонансу на полімерній основі PDF
S. O. Kostyukevych, A. A. Koptiukh, K. V. Kostyukevych, V. O. Lysiuk, V. I. Pogoda, R. V. Khrystosenko, A. V. Samoylov, Yu. V. Ushenin, O. R. Surovtseva, A. A. Kryuchyn 3-19

Математичні методи обробки даних

Метод генерації гіперкомплексних числових систем для моделювання цифрових реверсивних фільтрів 4-го порядку PDF
Ya. A. Kalinovsky, Yu. E. Boyarinova, Ya. V. Khitsko 20-30
Розв’язання задачі комівояжера на основі еволюційного моделювання PDF
A. О. Oliinyk, Iе. М. Fedorchenko, О. О. Stepanenko, M. S. Rud 31-41

Інформаційно-аналітичні системи обробки даних

Проблеми побудови ефективної системи управління процесами розвитку авіаційних сил України PDF (Русский)
A. G. Dodonov, A. V. Nikifirov, V. G. Putyatin, B. I. Nizienko 42-55
Виявлення у глобальній мережі Інтернет інформаційних джерел, які розповсюджують недостовірну інформацію PDF
A. М. Soboliev 56-68

Системи збереження і масового розповсюдження даних

Деякі аспекти практичного застосування спеклів (огляд) PDF
S. A. Shylo 69-84

Експертні системи та підтримка прийняття рішень

Динамічний метод оцінювання ризиків у системі фінансового менеджменту PDF
N. V. Kuznietsova 85-98