DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2012.14.2.105048

Математичні моделі рухливих об'єктів

Е. O. Tsybulska

Анотація


Розглянуто методи математичної формалізації руху об'єктів різних типів для створення моделі зовнішнього середовища в автоматизованій системі моніторингу рухливих об'єктів. Рух об'єктів представлено як операцію перетворення базисів з використанням гіперкомплексної числової системи кватерніонів. Іл.: 4. Бібліогр.: 5 найм.

Ключові слова


математична модель; рухомий об'єкт; траєкторія руху; кватерніон

Повний текст:

PDF