DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2012.14.2.105050

Методи підвищення живучості інформаційної складової корпоративних інформаційно-аналітичних систем

D. V. Lande

Анотація


Розглянуто інформаційну компоненту корпоративної інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень як змістовну складову її інформаційного забезпечення. Інформаційна складова відноситься до баз даних, інформаційних сховищ, інформаційних масивів, окремих документів, наведених у будь-яких можливих форматах. Наведено основні методи підвищення живучості інформаційної складової корпоративних інформаційно-аналітичних систем. Ці методи спрямовано на зменшення рівня вразливості цих систем у межах інформаційної інфраструктури. Іл.: 1. Бібліогр.: 8 найм.

Ключові слова


живучість; інформаційна складова; інформаційно-аналітична система; інформаційна інфраструктура; інформаційна безпека

Повний текст:

PDF