DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2012.14.2.105046

Вплив теплових процесів в Si/AIIIBV RGB-матрицях світлодіодів на реверсивне мікропроцесорне управління освітленням

P. V. Deminskyi, V. I. Osinskyi

Анотація


Обґрунтовано необхідність впровадження монолітно інтегрованих Si/AIIIBV RGB-джерел світла. Проаналізовано вплив динаміки температурних змін на реверсивний режим включення сві-тлодіодів як фотоприймачів у інтегрованих Si/AIIIBV RGB-джерелах світла. Досліджено вплив тем-пературної динаміки на довжину хвилі, інтенсивність випромінювання та колірну температуру досліджуваних зразків. Досліджено силу світла діодних джерел видимого випромінювання залеж-но від температури. Обґрунтовано необхідність використання при реалізації Si/AIIIBV RGB-джерел світла декількох світлодіодів у рознесені в часі моменти в реверсивному режимі включення. Табл.: 2. Іл.: 3. Бібліогр.: 13 найм.

Ключові слова


світлодіодна матриця; монолітна інтеграція; температурна динаміка; реверсивне включення; RGB

Повний текст:

PDF (Русский)