DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2012.14.2.105057

Багатокритериальна оптимізація в інтелектуальних системах підтримки прийняття рішень

I. B. Sirodgea, А. Ya. Kuzomin, M. V. Shtukin

Анотація


Розвинуто методологію комплексного вирішення проблеми прийняття рішень в умовах ба-гатокритеріальності, невизначеності та ризику на базі використання математичних моделей і ме-тодів інженерії квантів знань. Бібліогр.: 22 найм.

Ключові слова


багатокритеріальна оптимізація; функція корисності; інтервальна стохастична невизначеність; прийняття рішень; інженерія квантів знань

Повний текст:

PDF (Русский)