Том 14, № 4 (2012)

Зміст

Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних

Оптичні властивості здвоєних мікропризмових елементів PDF
V. V. Petrov, A. A. Kryuchyn, E. E. Antonov, О. О. Tokalin, S. M. Shanoіlo 3–10

Математичні методи обробки даних

Використання гіперкомплексних числових систем для математичного моделювання граничних режимів електричних систем PDF (Русский)
S. I. Klipkov 11–23
Критерії можливості подання комутативних гіперкомплексних числових систем пря-мою сумою систем нижчих вимірностей PDF (Русский)
J. А. Kalinovsky 24–32
Принцип визначення інформативних вейвлет-перетворених значень в умовах неповноти відновлення вихідної вибірки PDF (Русский)
A. V. Voloshko, T. N. Lutchyn 33–40

Інформаційно-аналітичні системи обробки даних

Наукометричні дослідження мереж співавторства по базі даних «Україніка наукова» PDF
D. V. Lande, I. V. Balagura 41–51
Новітні архітектури відеоадаптерів.Технологія GPGPU. Частина 1 PDF
S. D Pogorilyy, D. Yu Vitel, O. A. Vereshchynsky 52–64
Спосіб скорочення обчислення параметра виявлення на виході багатоканального пристрою оптимальної просторово-часової обробки сигналів PDF
A. Mezentsev 65–72
Методичні аспекти концептуального проектування автоматизованих систем PDF (Русский)
Yu. Ya. Samokhvalov, E. M. Naumenko, O. I. Burba 73–80

Методи захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах

Криптографічна стійкість методів шифрування на основі перетворень з використанням лишкових класів PDF
О. Ya. Mаtоv, V. S. Vаsylenko, M. Yu. Vаsylenko 81–87

Експертні системи та підтримка прийняття рішень

Аналіз стану та функціональні вимоги до сучасних проектних рішень зі створення автоматизованих систем управління персоналом PDF
I. О. Khramova 88–101