DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2012.14.4.105244

Принцип визначення інформативних вейвлет-перетворених значень в умовах неповноти відновлення вихідної вибірки

A. V. Voloshko, T. N. Lutchyn

Анотація


Запропоновано спосіб вибору інформативних коефіцієнтів, отриманих у результаті вейвлет-перетворення, з метою пошуку певного значення з усієї вихідної вибірки. Для пошуку було досліджено дерево розкладу, згідно якого встановлені функціональні зв’язки між вхідними і перетвореними даними. Табл.: 2. Іл.: 6. Бібліогр.: 5 найм..

Ключові слова


вейвлет-перетворення; функціональні зв’язки; пошук інформативних значень

Повний текст:

PDF (Русский)