DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2012.14.4.105243

Критерії можливості подання комутативних гіперкомплексних числових систем пря-мою сумою систем нижчих вимірностей

J. А. Kalinovsky

Анотація


Розглянуто критерії можливості подання комутативних гіперкомплексних числових систем прямою сумою систем нижчих вимірностей, що дозволяє побудувати ефективні алгоритми класифікації гіперкомплексних числових систем. Бібліогр.: 9 найм.

Ключові слова


гіперкомплексна числова система; ізоморфізм; експонента; базис; пряма сума

Повний текст:

PDF (Русский)