DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2012.14.4.105248

Методичні аспекти концептуального проектування автоматизованих систем

Yu. Ya. Samokhvalov, E. M. Naumenko, O. I. Burba

Анотація


Розглянуто підхід до структуризації процесу концептуального проектування автоматизова-них систем. Запропоновано методи формалізації етапів формування варіантів концепції системи, вибору варіанту, що найкраще враховує вимоги користувача і визначення очікуваних результатів реалізації вибраного варіанта. Табл.: 3. Іл.: 3. Бібліогр.: 17 найм.

Ключові слова


автоматизована система; концепція; вимоги користувача; метод аналізу ієрархій; ефективність

Повний текст:

PDF (Русский)