DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2012.14.4.105242

Використання гіперкомплексних числових систем для математичного моделювання граничних режимів електричних систем

S. I. Klipkov

Анотація


Розглянуто обмеження класичної теорії функцій комплексного змінного для аналізу ком-плексних рівнянь усталеного режиму електричних систем, обумовлені неаналітичністю комплекс-ної потужності, як функції комплексних напруг. Показано, що вектор дійсних комплексних скла-дових гіперкомплексних рішень відображається в підмножину області існування усталених режи-мів з виродженою комплексною матрицею першого наближення, при формуванні якої використо-вується поняття псевдопохідної. Таким чином, істотно спрощується математичне моделювання граничних режимів електричних систем. Табл.: 2. Іл.: 1. Бібліогр.: 15 найм.

Ключові слова


гіперкомплексна числова система; електричні системи; змінний струм; комплексна потужність; аналітична функція

Повний текст:

PDF (Русский)