Том 18, № 3 (2016)

Зміст

Математичні методи обробки даних

Дослідження властивостей узагальнених гіперкомплексних числових систем четвертої вимірності, що отримані процедурою подвоєння Грассмана-Кліффорда PDF (Русский)
Я. А. Калиновский, Ю. Е. Бояринова, А. С. Сукало 3–11

Інформаційно-аналітичні системи обробки даних

Оптимізаційне електронно-табличне моделювання багатоцільових системних задач PDF
А. Г. Додонов, А. И. Кузьмичев 12–19
Огляд особливостей і можливості контент-моніторингу національного сегменту мережі Інтернет PDF (Русский)
Д. В. Ландэ, Б. А. Березин, В. А. Додонов 20–38

Технічні засоби отримання і обробки даних

Дифракційний контроль мікрорельєфу оптичних дисків PDF
Е. Е. Антонов, А. В. Шиховец 39–53

Методи захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах

Проблеми активного захисту інформації від витоку через віброакустичні канали PDF
В. С. Катаев, А. В. Грыцак, В. А. Леонтьев, Н. В. Ляховченко 54–58

Системи збереження і масового розповсюдження даних

Збереження записів українського музичного фольклору шляхом оцифровування фонографічної колекції Осипа Роздольского PDF
А. А. Крючин, И. В. Косяк, И. С. Довгалюк, Л. И. Егупова, И. В. Балагура 59–66

Експертні системи та підтримка прийняття рішень

Проблеми представлення експертних даних у системах підтримки прийняття рішень PDF
С. В. Каденко 67–74
Використання засобів текстової аналітики як інструменту оптимізації підтримки прийняття рішень у задачах розробки планів соціально-економічного розвитку України PDF
А. Н. Терентьев, Т. И. Просянкина-Жарова, В. В. Савастьянов 75–86