DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2016.18.3.101222

Проблеми представлення експертних даних у системах підтримки прийняття рішень

С. В. Каденко

Анотація


Описано основні особливості діалогу з експертом, які характеризують різні етапи проведення експертизи. Показано, що на кожному з етапів експертизи, в яких задіяний експерт, виникають певні проблеми, що зумовлені, здебільше, різницею між формою подання інформації експертом та формою її введення у систему підтримки прийняття рішень. Запропоновано концептуальні рекомендації, які дозволяють уникнути виявлених проблем і зробити процес отримання даних від експертів більш змістовним і конструктивним. Запропоновані рекомендації мають використовуватись як методичні основи в процесі проведення експертиз і розробки інтерфейсу систем підтримки прийняття рішень.

Ключові слова


особа; що приймає рішення; експерт; інженер по знаннях; система підтримки прийняття рішень; ієрархія критеріїв; експертна оцінка

Повний текст:

PDF