DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2016.18.3.101221

Збереження записів українського музичного фольклору шляхом оцифровування фонографічної колекції Осипа Роздольского

A. A. Kryuchyn, I. V. Kosyak, I. S. Dovhaliuk, L. I. Egupova, I. V. Balagura

Анотація


Для збереження та відновлення звукової культурної спадщини українського фольклору першої половини XX сторіччя — фоноколекції Осипа Роздольского — здійснено перезапис і оцифровування звукової інформації з фоноциліндрів. Відтворено, оброблено та реконструйовано (відновлено цілісність звукового матеріалу, підібрано оптимальну швидкість відтворення, усунено імпульсні завади та низькочастотний шум) фонограми записів О. Роздольского.

Ключові слова


зчитування інформації; неруйнівне відтворення звуку; фонографічний циліндр; фоноколекція; фольклор; запис

Повний текст:

PDF

Посилання


Junttonen M.B. The G. Robert Vincent voice Library / Mary Black Junttonen // Fontes Artis Musicae. — 2008. — Vol. 55, N 3. — P. 533–542.

Brylawski S. ARSC Guide to Audio Preservation / Sam Brylawski, Maya Lerman, Robin Pike, Kathlin Smith. — 2015. — 240 pp.

Optomechanical Method of Sound Reproduction from Edison Cylinders / V.V. Petrov, A.A. Kryuchin, S.M. Shanoylo [et al.] // Proc. SPIE. (Int. Conf. «Optical Storage and Transmission of Information». — Kiev (Ukraine). —1996, 14–16 May — Vol. 3055. — Р. 218–224.

Reading and Processing of Audio Information Reproduced from Edison Phonograph Cylinders by Method of laser Interferometry / S.M. Shanoylo, I.V. Kosyak, V.V. Petrov, A.A. Kryuchin // Proc. SPIE. Laser Techniques and Systems in Art Conservation, Renzo Salimbeni; Ed. — 2001/10. — Vol. 4402. — Р. 194–201.

Dobryans'ka L. Do istoriyi vynyknennya fonohramarkhiviv narodnoyi muzyky / Lina Dobryans'ka // Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriya myst-vo. — 2013. — Vyp. 13. — S. 87–97.

Doahvlyuk I. Fonoarkhiv Osypa Rozdol's'koho / Iryna Dovhalyuk // Visnyk L'viv. un-tu. Seriya filolohichna. — 1999. — Vyp. 27. — S. 165–170.

Dovhalyuk I. Muzychno-etnohrafichna diyal'nist' Osypa Rozdol's'koho / Iryna Dovhalyuk. — K., 1997. — 47 s.

Kosjak I.V. Primenenie sinus-kosinusnoj demoduljacii v obrabotke interferometricheskih signalov pri schityvanii zvukovoj informacii s fonograficheskih cilindrov / I. V. Kosjak // Reyestratsiya, zber.i obrob. danykh. — 2003. — T. 5, No 4. — S. 33–42.

Kosyak I.V. Systema tsyfrovoho neruynivnoho vidtvorennya informatsiyi z rarytetnykh nosiyiv / I.V. Kosyak // Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. — 2007. — T. 9, No 3. — S. 43–60.

Ukrayins'kyy fol'klor pershoyi polovyny KhKh storichchya [Elektronnyy resurs]: Instytut problem reyestratsiyi informatsiyi NAN Ukrayiny. — Nazva z ekranu.

Lyudkevych Stanislav. Halyts'ko-rus'ki narodni mel'odiyi zibrani na fonograf Yosypom Rozdol's'kym / Stanislav Lyudkevych: u 2-kh ch. — L'viv, 1906. — Ch. 1. — S. III–KHKHII. — (Etnohrafichnyy zbirnyk NTSH. — T. KHKHI).