Том 18, № 1 (2016)

Зміст

Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних

Методи формування нанорозмірних структур на плівках халькогенідних склоподібних напівпровідників PDF
V. V. Petrov, P. M. Lytvyn, M. L. Trunov, A. A. Kryuchyn, E. V. Belyak, V. M. Rubish, S. O. Kostyukevych, A. A. Koptiukh 3-13

Математичні методи обробки даних

Розробка представлень гіперболічних і тригонометричних нелінійностей у системі узагальнених кватерніонів PDF
Ya. O. Kalinovsky, U. E. Boyarinova, T. V. Sinkova, A. S. Sukalo 14-22
Прогнозування часових рядів за допомогою їхньої сегментації на основі аналізу вейвлет-скалограм PDF
A. V. Voloshko, N. Yu. Muzyka 23-31

Технічні засоби отримання і обробки даних

Сліди монтажу у цифрових фонограмах, що виконані способом вирізання та переставляння фрагментів PDF
O. V. Rybalsky, V. I. Solovyov, V. V. Zhuravel 23-41

Методи захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах

Дослідження характеристик вітчизняних радіонепрозорих тканин Н1, Н2 та Н3 при різних комбінаціях їхнього застосуванняі PDF
Yu. E. Yaremchuk, V. S. Kataiev, M. Ju. Guzhko, P. V. Pavlovskiy 42-51
Дослідження показників неформальної комунікації у соціальних мережах для виявлення агентів загроз конфіденційності PDF
L. A. Nikiforova, N. V. Goroh, G. A. Lebedeva, O. V. Salieva 52-62
Удосконалення захисту веб-ресурсів від атак на основі комбінованого евристично-статистичного підходу PDF
D. P. Prysiazhnyi 63-69

Системи збереження і масового розповсюдження даних

Мультиагентна модель розповсюдження інформації у соціальній мережі PDF
D. V. Lande, A. M. Hraivoronska, B. A. Berezin 70-77