DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2016.18.1.100343

Прогнозування часових рядів за допомогою їхньої сегментації на основі аналізу вейвлет-скалограм

A. V. Voloshko, N. Yu. Muzyka

Анотація


Представлено методологічний підхід при розробці моделі прогнозуван­ня часових рядів, який полягає у застосуванні властивостей частотно-впорядкованих енергій коефіцієнтів ортогонального аналізу за рів­нями вейвлет-декомпозиції для виявлення довготривалих трендів, се­зонних і шумових компонент. У подальшому проводиться сегментування результатів вейвлет-декомпозиції часового ряду і прогнозування кожного сегмента окремо.

Ключові слова


ортогональні перетворення; вейвлет-аналіз; прогнозу­вання; похибка прогнозування

Повний текст:

PDF