DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2016.18.1.100346

Дослідження показників неформальної комунікації у соціальних мережах для виявлення агентів загроз конфіденційності

L. A. Nikiforova, N. V. Goroh, G. A. Lebedeva, O. V. Salieva

Анотація


Наведено результати дослідження неформальної комунікації у соціальних мережах для виявлення агентів загроз конфіденційності. Описано розроблену комп’ютерну програму як засіб для проведення дослідження, надано приклад застосування розробленого засобу для аналізування конкретної соціальної групи.

Ключові слова


агент; загроза конфіденційності; виявлення; соціальна мережа; неформальна комунікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Stratehiya kiberbezpeky Ukrayiny. Ukaz Prezydenta Ukrayiny # 96/2016 vid 15 bereznya 2016 roku.

Upravlinnya personalom / [Ozhyhanova M.I., Khoroshko V.O., Yaremchuk Yu.Ye., Karpinets' V.V.]. — Vinnytsya: VNTU, 2014. — 188 p.

Stratehiya upravlinnya informatsiynoyu bezpekoyu / [Andreyev V.I., Kozyura V.D., Skachek L.M., Khoroshko V.O.]. — K.: DUIKT, 2007. — 277 p.

Osnovy informatsiynoyi bezpeky / [Andreyev V.I., Khoroshko V.O., Cherednychenko V.S., She-lest M.Ye.]. — K.: DUIKT, 2009. — 292 p.

Bohush V.M. Teoretychni osnovy zakhyshchenykh informatsiynykh tekhnolohiy / V.M. Bohush, O.A. Dovyd'kov, V.H. Kryvutsa. — K.: DUIKT, 2010. — 454 p.

Moreno Ja.L. Sociometrija: Jeksperimental'nyj metod i nauka ob obshhestve / Ja.L. Moreno. — M.: Akademicheskij Proekt, 2001. — 384 p.

Moroz O.V. Sotsial'no-psykholohichni chynnyky motyvuvannya pratsivnykiv pryladobudivnykh pidpryyemstv / O.V. Moroz, L.O. Nikiforova, A.A. Shyyan. — Vinnytsya: VNTU, 2011. — 252 p.

Komp"yuterna prohrama koordynatno-sotsiahramnoho analizu kolektyvu Sotsiometriya. [Elektronyy resurs]. — Rezhym dostupu: http://www.ait.org.ua/socuometriya/

Komp'juternaja programma dlja avtomatizacii rascheta dannyh sociometrii Sociomet-ryPro [Elektronnyj resurs]. — Rezhim dostupa: http://www.ledisgroup.com/ru/sociometryproru

Nikiforova L.O. Metod rozrakhunku rivnya vmotyvovanosti spivrobitnykiv shchodo zberezhennya konfidentsiynosti informatsiyi v zadachakh informatsiynoyi bezpeky / L.O. Nikiforova // Informatsiyna bezpeka. — 2014. — No. 4 (16). — P. 175–182.

Jackson M.O. Social and Economic Networks / M.O. Jackson. — Princeton: Princeton University Press, 2010. — 520 p.

Smith R.A. Understanding the Influential People and Social Structures Shaping Compliance [Elektronyy resurs] / R.A. Smith, E.L. Fink // Journal of Social Structure. — 2015. — Vol. 16. — 15 p. — Rezhym dostupu: https://www.cmu.edu/joss/content/articles/volume16/SmithFink.pdf

Doran D. On the discovery of social roles in large scale social systems / D. Doran // Social Network Analysis and Mining. — 2015. — Vol. 5. — Article 49. — 18 p.

Prell Ch. Network formation and knowledge gains / Ch. Prell, Lo. Yi-Jung // Journal of Mathematical Sociology. — 2016. — Vol. 40, Issue 1. — P. 21–52.