Том 15, № 1 (2013)

Зміст

Математичні методи обробки даних

Гіперкомплексні параметричні числові системи в математичному моделюванні PDF (Русский)
S. I. Klipkov 3-13
Розробка алгоритмів прискореного обчислення елементів рекурентних послідовностей для криптографічних застосувань PDF
Iu. E. Iaremchuk 14-22
Дослідження ортогоналізуючих властивостей поздовжньо неоднорідних недеполяризуючих середовищ PDF
I. S. Kolomiets, S. M. Savenkov, Ye. A. Oberemok 23-30
Структура гіперкомплексного методу швидкого обчислення лінійної згортки дискретних сигналів PDF (Русский)
J. A. Kalinovsky 31-44

Інформаційно-аналітичні системи обробки даних

Дослідження параметрів важливості вузлів у мережах співавторів PDF
I. V. Balagura, D. V. Lande, I. V. Gorbov 45-52
Кластеризація за допомогою нейронної мережі Кохонена та модифікованого алгоритму ієрархічної кластеризації Хамелеон у різних предметних областях PDF (Русский)
A. V. Lyahoves 53-58
Ідентифікація апаратури аудіозапису за статистичними характеристиками аудіофайлів PDF (Русский)
V. I. Solovyov 59-70
Новітні архітектури відеоадаптерів. Технологія GPGPU. Частина 2 PDF
S. D. Pogorilyy, D. Yu. Vitel, O. A. Vereshchynsky 71-81

Системи збереження і масового розповсюдження даних

Підхід з використанням двійкових дерев для прискорення пошуку діапазонів адрес в однорангових мережах PDF (English)
G. V. Poryev 82-89

Експертні системи та підтримка прийняття рішень

Удосконалення методу цільового динамічного оцінювання альтернатив та особливості його застосування. PDF
V. V. Tsyganok 90-99
Прикладні моделі застосування комплексного методу поглибленого діагностування складних динамічних об’єктів експлуатації PDF
Y. M. Chokha 100-110