DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2013.15.1.103367

Новітні архітектури відеоадаптерів. Технологія GPGPU. Частина 2

S. D. Pogorilyy, D. Yu. Vitel, O. A. Vereshchynsky

Анотація


Детально розглянуто основні принципи роботи зі спільною та розподіленою пам’яттю в технології NVidia CUDA. Описано шаблони взаємодії потоків і проблеми глобальної синхронізації. Проведено порівняльний аналіз основних технологій, що використовуються в підході GPGPU — Nvidia CUDA, OpenCL, Direct Compute.

Ключові слова


General-purpose graphics processing units (GPGPU); NVidia Compute Unified Device Architecture (CUDA); DirectCompute; OpenCL; Single Instraction Multile Data (SIMD); Single Instraction Multiple Threads (SIMT); шейдери; Message Passing Interface (MPI); ієрархічна організація потоків; модель синхронізації; модель пам’яті; гетерогенні розподілені системи; динамічний паралелізм; динамічне виділення пам’яті; архітектури відеоадаптерів (Tesla; Fermi; Kepler)

Повний текст:

PDF