Том 18, № 2 (2016)

Зміст

Математичні методи обробки даних

Функціонально-орієнтована модель адаптивного короткострокового прогнозування електричного навантаження PDF
A. V. Voloshko, N. Yu. Muzyka, P. O. Bochulya 6-12
Дослідження ефективності використання представлень функцій гіперкомплексного змінного PDF
Ya. O. Kalinovsky, Yu. E. Boyarinova 13-21

Інформаційно-аналітичні системи обробки даних

Мультиагентний підхід до моделювання інформаційно-аналітичної системи PDF
O. G. Dodonov, D. V. Lande, V. G. Putyatin 22-30

Методи захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах

Захист інформаційних об’єктів від навмисних колізій контрольних ознак у завадостійких кодах PDF
O. Y. Mаtоv, V. S. Vаsylenko 31-39

Системи збереження і масового розповсюдження даних

Прогнозування строків зберігання даних на оптичних дисках PDF
V. V. Petrov, A. A. Kryuchyn, B. A. Berezin, I. V. Beliak, O. V. Shyhovets 40-52
Актуальні проблеми довгострокового зберігання документації у страховому фонді документації України PDF
V. I. Podorozhnyi 53-60

Експертні системи та підтримка прийняття рішень

Модель процесу функціонування кореляційно-екстремальної системи навігації літальних апаратів з урахуванням факторів, що впливають на точність і оперативність обробки зображень PDF
A. V. Меzеntcеv, A. N. Butоchnоv, V. V. Uzеfоvich, S. V. Мirоnuk 61-66
Структурно-аналітичне моделювання та анімація технологічних процесів в інженерно-технічних комплексах PDF
A. V. Denisenko 67-74