DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2016.18.2.100349

Функціонально-орієнтована модель адаптивного короткострокового прогнозування електричного навантаження

A. V. Voloshko, N. Yu. Muzyka, P. O. Bochulya

Анотація


Запропоновано метод адаптивного вибору порогового значення прог­нозованих вейвлет-коефіцієнтів, метод прогнозування електричного навантаження шляхом сегментування інформаційного сигналу на ни­зько та високочастотні складові. Наведено порівняльний аналіз точ­ності прогнозування запропонованим методом з відомими методами прогнозування.

Ключові слова


прогнозування; вейвлет-аналіз; похибка прогнозування

Повний текст:

PDF