DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2016.18.2.100354

Актуальні проблеми довгострокового зберігання документації у страховому фонді документації України

V. I. Podorozhnyi

Анотація


Представлено напрями, за якими проводяться наукові дослідження для забезпечення довгострокового зберігання копій документіву стра­ховому фонді документації України. Показано, що у державній систе­мі страхового фонду документації на базі НДІ мікрографії є технічні та технологічні можливості для створення електронних копій доку­ментації, які призначені для електронних сховищ і створення страхо­вого фонду на мікрофільмах.

Ключові слова


мікрофільм; страховий фонд документації; збережен­ ня інформації; страхова копія

Повний текст:

PDF