Том 17, № 3 (2015)

Зміст

Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних

Експериментальні дослідження рівня зменшення спеклових шумів за допомогою двовимірної дифракційної ґратки залежно від її швидкості переміщення та кута нахилу PDF
A. V. Prygun, A. S. Lapchuk, G. A. Pashkevich, Yu. O. Borodin 3-14
Складні мережі з модифікованим правилом переважного приєднання PDF
A. A. Snarsky, I. A. Zarvansky 15-21

Інформаційно-аналітичні системи обробки даних

Автоматична побудова термінологічної мережі як моделі предметної області PDF
D. V. Lande, S. V. Prishchepa, T. V. Sinkova 22-29
Методологічні аспекти вибору компонентів корпоративної інформаційно-аналітичної системи з урахуванням критерію живучості PDF
V. G. Putyatin 30-47

Методи захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах

Побудова алгоритма цифрового підпису з використанням функцій від узагальнених кватерніонів PDF
Ya. O. Kalinovsky, Yu. E. Boyarinova, A. S. Sukalo 48-55
Дослідження комбінаційних характеристик вітчизняних радіонепрозорих тканин М1, М2 та М3 PDF
Yu. E. Yaremchuk, V. S. Katayev, V. V. Sinyugin 56-64
Процедура нулізації при контролі та поновленні цілісності інформаційних об’єктів у коді умовних лишків PDF
O. Y. Mаtоv, V. S. Vаsylenko 65-74

Експертні системи та підтримка прийняття рішень

Визначення експертних груп на основі аналізу реферативної бази даних «Україніка наукова» PDF
I. V. Balagura 75-82
Підтримка прийняття рішень у проектно-орієнтованому організаційному управлінні засобами VBA PDF
O. G. Dodonov, A. I. Kuzmichov, V. V. Bocharov 83-91