DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2015.17.3.100325

Автоматична побудова термінологічної мережі як моделі предметної області

D. V. Lande, S. V. Prishchepa, T. V. Sinkova

Анотація


Запропоновано алгоритм побудови термінологічних мереж — моделей предметних областей на основі репрезентативного набору тегів, отриманого в результаті зондування великої інформаційної мережі. За основу взято мережу понять, які відповідають тегам наукометрич- ного сервісу Google Scholar Citations, вузли якої — поняття, марковані тегами, а ребра — деякі семантичні зв’язки між ними, обумовлені суміжними інтересами окремих авторів. Наведено правила автоматичної побудови на основі даної мережі бібліографічного списку релевантних публікацій. Запропонований підхід може бути застосовано, зокрема, до бібліографічних баз даних, в яких у явному вигляді виділені автори, і як теги — ключові слова, а також для багатьох напрямків науки.

Ключові слова


модель предметної області; Google Scholar Citations; бібліографія; зондування мережі; візуалізація мережі

Повний текст:

PDF