DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2015.17.3.100323

Експериментальні дослідження рівня зменшення спеклових шумів за допомогою двовимірної дифракційної ґратки залежно від її швидкості переміщення та кута нахилу

A. V. Prygun, A. S. Lapchuk, G. A. Pashkevich, Yu. O. Borodin

Анотація


Досліджено ефективність зменшення когерентного лазерного спеклового шуму за допомогою рухомого двовимірного (2D) дифракційного оптичного елемента, що базується на бінарній псевдовипадковій послідовності Баркера. Отримано експериментальні дані залежності контрасту спеклів від довжини хвилі лазерного випромінювання, висоти профілю дифракційноїструктури, швидкості її переміщення, а також від кута нахилу між вектором напрямку руху і напрямком у 2D- структурі дифракційної їратки. Отримано значення коефіцієнта зменшення спеклового шуму 14, 16 та 3 для довжин хвиль 632,8 нм, 532 нм і 405 нм відповідно. Отримані експериментальні дані підтверджують високу ефективність розробленого методу зменшення спеклових шумів.

Ключові слова


лазерний проектор; спекли; шум; зменшення спеклів; дифракційний оптичний елемент; код Баркера; експеримент; швидкість; напрямок; кут нахилу

Повний текст:

PDF

Посилання


Francon M. Laser Speckle and Application in Optics / M. Francon. — NY.: Academic Press Inc., 1979. — ISBN-13: 043-0-12-265760-8.

Spatial optical modulator (SOM): Samsung’s light modulator for the next Zeneration laser display / S.K. Yun, J.H. Song, V. Yurlov [et al.] // Proc. Soc. Inf. Disp. — 2006, 29-1. — Р. 551–555.

Full speckle suppression in laser projectors using two Barker code-type optical diffractive elements / A.S. Lapchuk, A.A. Kryuchyn, V.V. Petrov [et al.] // J. Opt. Soc. Am. — 2013. — A 30, N 1. — Р. 22–31.

Optimal speckle suppression in laser projectors using a single two-dimensional Barker code diffractive optical element / A.S. Lapchuk, A.A. Kryuchyn, V.V. Petrov [et al.] // J. Opt. Soc. Am. — 2013. — A 30, N 2. — Р. 227–232.

Optical schemes for speckle suppression by Barker code diffractive optical elements / A. Lap-chuk, A. Kryuchyn, V. Petrov [et al.] // J. Opt. Soc. Am. A. — 2013. — A 30, N 9. — Р. 1760–1767.

Experiment evaluation of speckle suppression efficiency of 2D quasi-spiral DOE based on M-sequence DOE of length N = 15 / A.S. Lapchuk, G.A. Pashkevich, O.V. Prygun [et al.] // Appl. Opt. — 2015. — 54, N 28. — Р. E47–E54.

Experimental evaluation of speckle suppression efficiency using a moving 2D Barker code DOE / A.S. Lapchuk, O.V. Shyhovets, A.А. Kryuchyn [et al.] // J. Opt. Soc. Am. A. — 2013. — 30, N 11. — Р. 2253–2258.