DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2015.17.3.100330

Визначення експертних груп на основі аналізу реферативної бази даних «Україніка наукова»

I. V. Balagura

Анотація


Мета статті полягає у розв’язанні завдання об’єктивного визначення експертних груп фахівців за ознаками високої кваліфікації, володіння спеціальними знаннями для здійснення наукової чи науково-технічної експертизи. Запропоновано алгоритм для здійснення вибірки експертних груп за формальними ознаками. Виявлення експертних груп може бути здійснено за допомогою визначення кластерів у мережі співавторства та побудови відповідної мережі термінів. Представлено мережі термінів для наукових колективів з інформатики.

Ключові слова


реферативна база даних «Україніка наукова»; український реферативний журнал «Джерело»; мережі співавторів; мережі термінів; експертні групи

Повний текст:

PDF