Реєстрація, зберігання і обробка даних

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України з січня 1999 р. видає науково-технічний журнал "Реєстрація, зберігання і обробка даних", який за Рішенням президії ВАК від 9 червня 1999 р. № 1-05/7 входить до переліку № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі "Технічні науки".


Тематична спрямованість - висвітлення питань інформатики і обчислювальної техніки.
Періодичність видання журналу - 4 рази на рік,
тираж - 100 примірників,
спосіб розповсюдження - через ДП "Преса".

Рубрики журналу

  • Фізичні основи, принципи і методи реєстрації даних.
  • Математичні методи обробки даних.
  • Інформаційно-аналітичні системи обробки даних.
  • Технічні засоби отримання й обробки даних.
  • Методи захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах.
  • Системи збереження і масового розповсюдження даних.
  • Експертні системи та підтримка прийняття рішень.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 21, № 4 (2019)

Зміст

Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних

Високотемпературні відбивальні покриття для носіїв довготривалого зберігання даних PDF
V. V. Petrov, A. A. Kryuchyn, V. M. Rubish, О. V. Shikhovets, S. A. Mikhalchenko 3-12

Математичні методи обробки даних

Пошук компромісних організаційних рішень засобами багатокритеріальної оптимізації PDF
Eu. O. Dodonov, O. G. Dodonov, A. I. Kuzmichov 13-27

Інформаційно-аналітичні системи обробки даних

Розробка когнітивної моделі для аналізу впливу загроз на рівень захищеності комп’ютерної мережі PDF
O. V. Saliieva, Yu. E. Yaremchuk 28-39
Визначення вагових значень зв’язків у мережі термінів PDF
D. V. Lande, O. O. Dmytrenko 40-48
Удосконалення моделі керування доступом на основі ролей у приватних хмарних середовищах PDF
O. Yu. Volynets, D. V. Kulish, A. V. Pryimak, Ya. Yu. Yaremchuk 49-57

Технічні засоби отримання і обробки даних

Застосування мембранних датчиків в системах гідролокації із використанням цифрових лазерних інтерферометрів PDF (Русский)
A. I. Britsky, О. A. Tokalin 58-66

Методи захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах

Формальний опис об’єктів і процесів глобальної маршрутизації у мережі Інтернет для оцінки впливу кібератак на маршрутизацію PDF
V. Yu. Zubok 67-75

Експертні системи та підтримка прийняття рішень

Підтримка прийняття рішень при побудові стратегії підвищення безпеки дорожнього руху та розвитку міської транспортної інфраструктури PDF
V. V. Tsyganok, O. V. Andriichuk, S. V. Kadenko, A. V. Karabchuk 76-89