Реєстрація, зберігання і обробка даних

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України з січня 1999 р. видає науково-технічний журнал "Реєстрація, зберігання і обробка даних", який за Рішенням президії ВАК від 9 червня 1999 р. № 1-05/7 входить до переліку № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі "Технічні науки".


Тематична спрямованість - висвітлення питань інформатики і обчислювальної техніки.
Періодичність видання журналу - 4 рази на рік,
тираж - 100 примірників,
спосіб розповсюдження - через ДП "Преса".

Рубрики журналу

  • Фізичні основи, принципи і методи реєстрації даних.
  • Математичні методи обробки даних.
  • Інформаційно-аналітичні системи обробки даних.
  • Технічні засоби отримання й обробки даних.
  • Методи захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах.
  • Системи збереження і масового розповсюдження даних.
  • Експертні системи та підтримка прийняття рішень.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 20, № 3 (2018)

Зміст

Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних

Носії довготермінового зберігання даних PDF
Вячеслав Петров, Андрій Крючин, Євгеній Беляк, Олександр Шиховець 3–12
Дослідження застосувань нанотекстурованого сапфіру як темплету при MOCVD-гетероепітаксії ІІІ-нітридів PDF
Ніна Суховій, Наталія Ляхова, Іван Масол, Володимир Осінський 13–20

Математичні методи обробки даних

Використання швидких алгоритмів обчислення кореляції і згортки для підготовки еталонних зображень PDF
Євгенія Цибульська 21–28
Прогнозування частоти неперіодичних сигналів на основі згорткових нейронних мереж PDF
Сергій Субботін, Олександр Корнієнко, Іван Дрокін 29–36
Применение изоморфных гиперкомплексных числовых систем для синтеза быстрых алгоритмов линейной свертки PDF (Русский)
Яків Каліновський, Юлія Боярінова, Алевтина Сукало, Яна Хіцко 37–48

Інформаційно-аналітичні системи обробки даних

Метод формального опису слабкоструктурованих предметних областей з урахуванням громадської думки PDF
Сергій Каденко, Володимир Висоцький 49–66
Автоматическое реферирование китайской правовой информации PDF (Русский)
Dmitry Lande, Yang Zijiang, Zhu Shiwei, Guo Jianping, Wei Moji 67-82

Технічні засоби отримання й обробки даних

Оптимізація надання послуг обчислювальними ресурсами адаптивної хмарної інфраструктури PDF
Олександр Матов 83–90
Дослідження методів і технологій інтеграції онтологічної моделі з реляційними даними PDF
Вячеслав Сенченко, Олег Бойченко, Андрій Бойченко 91–101

Методи захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах

Захист віртуальних машин на основі інструкцій нового покоління процесорів AMD Zen PDF
Володимир Соколовський, Василь Карпінець, Юрій Яремчук, Дмитро Присяжний, Анатолій Приймак 102–111

Експертні системи та підтримка прийняття рішень

Метод формалізації процесу прийняття рішення на базі теорії порогових елементів PDF
Анжеліка Азарова, Олександр Роїк, Анатолій Поплавський, Павло Поплавський, Анатолій Ткачук 112–120
Моделювання та візуалізація узагальнених задач про потоки мінімальної вартості PDF
Євгеній Додонов, Олександр Додонов, Анатолій Кузьмичов 121–130
Визначення індексу узгодженості оцінок експертів з урахуванням їхньої компетентності при підтримці прийняття групових рішень PDF
Павло Роїк 131–138