Том 19, № 1 (2017)

Зміст

Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних

Дослідження електронної структури нанодротів ВТМ-Аu PDF
V. Kh. Kasiyanenko, B. S. Akhmetov, Y. E. Yaremchuk 3–8

Математичні методи обробки даних

Математичний апарат інтелектуального аналізу даних для прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів PDF
T. V. Shulkevych, I. V. Baklan, O. V. Nesterenko, Yu. M. Selin 9–21
Дослідження алгебраїчних і функціональних властивостей узагальнених гіперкомплексних числових систем четвертої вимірності PDF (Русский)
J. A. Kalynovskyi, J. Е. Boyarinova, A. S. Sukalo 22–33

Інформаційно-аналітичні системи обробки даних

Наукометричний аналіз мереж термінів за публікаціями наукового колективу PDF
D. V. Lande, I. V. Balagura, S. D. Pohorilyi, N. A. Dubchak 34–39
Методика попередньої обробки даних у задачі секвенційного аналізу PDF (Русский)
A. V. Moldavskaya, V. M. Ruvinskaya 40–49
Збільшення пропускної спроможності ділянки телекомунікаційної мережі за рахунок просторово-енергетичного мультиплексування PDF
P. V. Anakhov 50–54

Методи захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах

Визначення чутливості ідентифікаційної функції до зміни вхідних характеристик обробки зображень для розпізнавання суб’єктів у системах захисту інформації PDF
N. V. Sachanyuk-Kavetska 55–63

Експертні системи та підтримка прийняття рішень

Аналіз шляхів підвищення швидкодії алгоритмів суміщення зображень у комбінованих кореляційно-екстремальних системах навігації літальних апаратів PDF (Русский)
A. V. Mezentsev, O. M. Butochnov, V. V. Yuzefovych 64–71
Аналіз ризиків у мережевих моделях проектів засобами імітаційної оптимізації PDF
A. I. Kuzmychov 72–80