DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2017.19.1.126495

Аналіз шляхів підвищення швидкодії алгоритмів суміщення зображень у комбінованих кореляційно-екстремальних системах навігації літальних апаратів

A. V. Mezentsev, O. M. Butochnov, V. V. Yuzefovych

Анотація


Проаналізовано шляхи підвищення швидкодії алгоритмів суміщення поточного і еталонного зображень у комбінованих кореляційно-екстремальних системах навігації літальних апаратів. З цією метою запропоновано використовувати відомі алгоритми, інваріантні до операцій зсуву, повороту та масштабування зображень.

Ключові слова


еталонне зображення; комбінована кореляційно-екстремальна система навігації; аналіз; алгоритм суміщення зображень

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Mezentsev A.V., Butochnov A.N., Yuzefovych V.V., Mironjuk S.V. Ocenka kachestva jetalonnyh izobrazhenij, sozdavaemyh dlja korelljacionno-jekstremalnyh sistem navigacii. Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. 2014. T. 16. # 4. S. 44–53.

Antjufeev V.N., Bykov V.N. Sravnitelnyj analiz algoritmov sovmeshhenija izobrazhenij v korreljacionno-jekstremalnyh sistemah navigacii letatelnyh apparatov. Aviacionno-kosmicheskaja tehnika i tehnologija. 2008. # 1(48). S. 70–74.

Manjusha P. Deshmukh, Udhav Bhosle. A survey of image registration. International Journal of Image Processing. 2011. Vol. 5(3). Р. 245–269.

Kozhushko Ja.N. Algoritmy sovmeshhenija izobrazhenij v korreljacionno-jekstremalnyh sistemah navigacii letatelnyh apparatov. Kharkiv: KhUPS: Obrobka informatsiyi v skladnykh tekh-nichnykh systemakh. 2008. Vyp. 1(68). S. 25–28.

Dushepa V.A., Uss M.L. Uchet informativnosti pri sovmeshhenii opticheskih izobrazhenij v zadachah korreljacionno-jekstremalnoj navigacii. Radiotehnika. 2013. Vyp. 172. S. 72–80.

Novikov A.I., Konkin Ju.V., Arhipov S.A. Primenenie operatorov s simmetrichnoj vesovoj funkciej v zadachah obrabotki radiolokacionnoj informacii. Matematicheskie metody v nauchnyh issledovanijah: mezhvuz. sb. Rjazan. gos. radiotehn. akad. Rjazan, 2006. S. 46–55.