Том 17, № 4 (2015)

Зміст

Математичні методи обробки даних

Знаходження оптимальної ієрархії у квазіієрархічному графі за критеріями центральності PDF
O. K. Sulema, D. V. Lande 3-10
Математичне моделювання представлень експоненціальної і логарифмічної функцій у гиперкомплексній числовій системі узагальнених кватерніонів PDF
Ya. O. Kalinovsky, Yu. E. Boyarinova, A. S. Sukalo 11-20

Інформаційно-аналітичні системи обробки даних

Теоретичні основи нового підходу до розв’язання задачі виявлення результатів клонування у цифровому зображенні, що збережено у форматі з утратами PDF
A. A. Kobozeva, S. N. Grygorenko 21-30
Вирішення задачі групування рухомих об’єктів у системах моніторингу з використанням методів кластеризації PDF
V. V. Yuzefovich 31-37
Огляд методів екстрагування подій «з потоку новин» PDF
S. V. Pryshchepa 38-48

Методи захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах

Протидія деструктивним впливам при архівному зберіганні інформаційних об’єктів на оптичних носіях PDF
B. A. Berezin, S. I. Primushko 49-58

Експертні системи та підтримка прийняття рішень

Метод оптимізації діяльності неструктурованої групи експертів в умовах ліквідації надзвичайних ситуацій PDF
Yu. E. Yaremchuk, L. O. Nikiforova, A. A. Shyyan 59-70

Технічні засоби отримання і обробки даних

Вибір раціонального варіанта технічної реалізації складної організаційно-технічної системи в умовах багатокритеріальності PDF
V. G. Putyatin 71-92