DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2015.17.4.100339

Вибір раціонального варіанта технічної реалізації складної організаційно-технічної системи в умовах багатокритеріальності

V. G. Putyatin

Анотація


Розглянуто методи розв’язання багатокритеріальних задач оптимізації та вибору копромісного варіанта технічної реалізації системи з урахуванням множини адитивних критеріїв. Іл.: 3. Бібліогр.: 16 найм.

Ключові слова


система; варіант; завдання; оптимізація; багатокритеріальність; метод; компроміс

Повний текст:

PDF

Посилання


Organizacija struktury sistemy obrabotki informacii i upravlenija / A.G. Dodonov, V.G. Putjatin, A.N. Butochnov [i dr.] // Matematicheskie mashiny i sistemy. — 2014. — No. 4. — P. 18–34.

Postroenie sistemy organizacionnogo upravlenija aviacionnym kompleksom / Dodonov A.G., Lande D.V., Putjatin V.G., Kucenko S.A. // Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. — 2014. — Vol. 16, No. 1. — P. 28–43.

Solovjov I.V. Problemy issledovanija slozhnoj organizacionno-tehnicheskoj sistemy / I.V. Solovjov // Vestnik MGTU MIRJeA. — 2013. — No. 1(1). — P. 20–40.

Ventcel E.S. Issledovanie operacij: zadachi, principy, metodologija: ucheb. posob. / E.S. Ventcel. — 5-e izd., ster. — M.: KNORUS, 2013. — 192 p.

Chernoruckij I.G. Ch-49. Metody optimizacii. Komp'juternye tehnologi / I.G. Chernoruckij. — SPb.: BHV-Peterburg, 2011. — 384 p.

Podinovskaja O.V. Analiz ierarhicheskih mnogokriterial'nyh zadach prinjatija reshenij metodami teorii vazhnosti kriteriev / O.V.Podinovskaja, V.V. Podinovskij // Problemy upravlenija. — 2014. — No. 6. — P. 2–8.

Metody optimizacii: ucheb. posob. / [Gabasov R., Kirillova F.M., Alsevich V.V. i dr.]. — Minsk: Izd-vo "Chetyre chetverti", 2011. — 472 p.

Mihalevich V.S. Vychislitelnye metody issledovanija i proektirovanija slozhnyh sis-tem / V.S. Mihalevich, V.L. Volkovich — M.: Nauka, 1982. — 286 p.

Volkovich V.L. Ob odnom algoritme vybora kompromissnogo reshenija dlja linejnyh kriteriev // V.L. Volkovich, L.F. Dargejko // Kibernetika. — 1972. — No. 5. — P. 36–42.

Volkovich V.L. Ob odnoj sheme metoda posledovatel'nogo analiza i otseivanija variantov / V.L. Volkovich, L.F. Dargejko // Kibernetika. — 1978. — No. 4. — P. 98–105.

Dargejko L.F. Metod ogranichenij v linejnoj zadache vektornoj optimizacii / L.F. Dargejko // Kibernetika i vychislitel'naja tehnika. — 1976. — Vyp. 31. — P. 87–93.

Volkovich V.L. Postroenie peregovornogo mnozhestva i prinjatie slozhnogo reshenija na zadannom mnozhestve variantov / Volkovich V.L., Gorchinskij A.P. — K.: RIO IK, 1971. — 19 p. — (Preprint / AN USSR. In-t kibernetiki; 1971-30).

Metody i algoritmy avtomatizirovannogo proektirovanija slozhnyh sistem upravlenija: monografija / [Volkovich, V.L.; Voloshin, A.F.; Gorlova, T.M. i dr.] — In-t kibernetiki AN USSR. — K.: Nauk. dumka, 1984. — 216 p.

Volkovich V.L. Prinjatie slozhnogo reshenija na zadannom mnozhestve jelementov tehnicheskoj realizacii / V.L. Volkovich, V.G. Putjatin // Voprosy obrabotki informacii specialnogo vida. — K.: IK AN USSR. — 1973. — P. 26–31.

Volkovich V.L. Algoritm reshenija zadachi vybora racional'nogo varianta tehnicheskoj realizacii slozhnoj sistemy / V.L. Volkovich, V.G. Putjatin // Voprosy cudostroenija. Serija: RL.— 1980. — Vyp. 25. — P. 69–73.

Chernoruckij I.G. Metody prinjatija reshenija; ucheb. posob. / I.G. Chernoruckij — SPb., 2005. — 416 p.