Том 17, № 2 (2015)

Зміст

Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних

Особливості розподілу енергії при ультразвуковому зварюванні мікропризмових оптичних елементів PDF
O. A. Tоkalin 3-13

Математичні методи обробки даних

Синтез матричних представлень узагальнених кватерніонів PDF
Ya. O. Kalinovsky, Yu. E. Boyarinova, A. S. Sukalo 14-28

Інформаційно-аналітичні системи обробки даних

Методика виділення інформативних ділянок зображень на основі теорії фрактального аналізу PDF
A. V. Mezentsev, S. V. Mironiuk, A. M. Sotnikov, V. A. Tarshyn 29-38

Методи захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах

Класифікація загроз інформаційній безпеці в комп’ютерних системах при віддаленій обробці даних PDF
Y. V. Korpan 39-46
Метод виявлення фальсифікації у медичних зображеннях PDF
V. V. Zorylo, O. Y. Lebedeva 47-52

Системи збереження і масового розповсюдження даних

Стійкість контрольних ознак коду умовних лишків в умовах загроз цілісності інформаційних об’єктів PDF
O. Y. Mаtоv, V. S. Vаsylenko 53-60

Експертні системи та підтримка прийняття рішень

Нейронні та мережі Байєса у задачі аналізу кредитних ризиків PDF
N. V. Kuznietsova, P. I. Bidyuk 61-71
Оцінювання альтернативних проектних рішень за оптимізаційною методологією DEA в Excel PDF
V. V. Bocharov, O. G. Dodonov, A. I. Kuzmychov 72-82