Том 16, № 3 (2014)

Зміст

Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних

Вплив термічного відпалу на оптичні властивості тонких композитних плівок PDF
I. V. Gorbov, A. A. Kryuchyn, D. Yu. Manko, O. I. Tolmachev, V. V. Kurdyukov, Yu. L. Slominskii 3-11

Математичні методи обробки даних

Обчислювальні властивості одного класу некомутативних гіперкомплексних числових систем четвертої вимірності PDF
Ya. O. Kalinovsky, Yu. E. Boyarinova, A. S. Turenko 12-24

Інформаційно-аналітичні системи обробки даних

Комп’ютерне моделювання системи організаційного управління авіаційним комплексом PDF
O. G. Dodonov, V. G. Putyatin, S. A. Kutsenko, B. I. Niziyenko, O. O. Yurasov, E. O. Dodonov 25-44
Лінгвістичні дослідження взаємозв’язків науковців на основі аналізу реферативної бази даних «Україніка наукова» PDF
I. V. Balagura, D. V. Lande 45-53

Технічні засоби отримання і обробки даних

Інформаційна технологія анімації складних технічних комплексів на основі дискретно- неперервних мереж, Flash-технології та інструментальних засобів DCNET PDF
A. V. Denisenko 54-60

Методи захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах

Дослідження статистичної безпеки методів цифрового підписування на основі рекурентних послідовностей PDF
O. Y. Matov, V. S. Vasylenko 61-66

Експертні системи та підтримка прийняття рішень

Грануляція значень ознак об’єктів як засіб підвищення результативності методів структурного розпізнавання PDF
V. A. Gorokhovatskiy, Yu. A. Kulikov 67-78