DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2014.16.3.100281

Інформаційна технологія анімації складних технічних комплексів на основі дискретно- неперервних мереж, Flash-технології та інструментальних засобів DCNET

A. V. Denisenko

Анотація


Розглянуто комбінований підхід для реалізації інформаційної технології анімації складного технологічного комплексу (СТК) з метою зниження часових і матеріальних витрат на розробку програмної підтримки цього процесу. Для цього модель СТК застосовує прогресивну методологію дискретно-неперервних мереж, для її ефективної реалізації сумісно та продуктивно використано анімаційні засоби Flash-технології й обчислювальні засоби DCNET для числових розрахунків вектора стану СТК. Іл.: 3. Бібліогр.: 8 найм.

Ключові слова


дискретно-неперервна мережа; мережа Петрі; вектор стану; складний технологічний комплекс; AdobeFlash; DCNET

Повний текст:

PDF