DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2014.16.3.100280

Лінгвістичні дослідження взаємозв’язків науковців на основі аналізу реферативної бази даних «Україніка наукова»

I. V. Balagura, D. V. Lande

Анотація


Запропоновано використовувати методи комп’ютерної лінгвістики для наукометричних досліджень реферативної бази даних «Україніка наукова». Представлено методику наукометричних досліджень наукового напрямку на прикладі комп’ютерних наук реферативної бази даних « Україніка наукова» на основі методів комп’ютерної лінгвістики, що дозволяє детально дослідити тенденції наукової співпраці, виділити найбільш комунікативних науковців, наукові групи та визначити ключові слова для певних наукових груп.

Ключові слова


комп’ютерна лінгвістика; реферативна БД «Україніка наукова»; мережа співавторства; мережа термінів; наукова взаємодія

Повний текст:

PDF

Посилання


Scopus [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: http://www.scopus.com. — Nazva z ekranu.

Web of Knowledge [Elektronnyy resurs]. — Thomson Reuters, 2012 — Rezhym dostupu: http://wokinfo.com. — Nazva z ekranu.

Referatyvna baza danykh «Ukrayinika naukova» [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/db/ref.html. — Nazva z ekranu.

Znachennya vydannya ukrayins'koho referatyvnoho zhurnalu «Dzherelo» dlya rozvytku naukovykh komunikatsiy v Ukrayini / A.A. Kryuchyn, L.Y. Kostenko, N.M. Minina [ta in.] // Nauka Ukrayiny u svitovomu informatsiynomu prostori. — 2012. — Vyp. 6. — S. 20–23.

Naukova periodyka Ukrayiny ta bibliometrychni doslidzhennya: [monohrafiya] / [L.Y. Kostenko, O.I. Zhabin, Ye.O. Kopanyeva, T.V. Symonenko]. — NAN Ukrayiny, Nats. b-ka Ukrayiny im. V.I. Vernads'koho. — K., 2014. — 173 c.

Rybachuk V.P. Metodolohichni problemy otsinyuvannya produktyvnosti naukovoyi diyal'nosti / V.P. Rybachuk // Nauka ta naukoznavstvo. — 2013. — No. 2 (80). — S. 46–52.

Bukshyna T.F. Bibliometrychnyy analiz naukovykh publikatsiy z pytan' doshkil'noyi osvity i vykhovannya v zahal'noderzhavniy referatyvniy BD «Ukrayinika naukova» (1998–2012 rr.) [Elektronnyy resurs] / T.F. Bukshyna // Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya. — 2014. — T. 40, Vyp. 2. — S. 135–150. — Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ITZN_2014_40_2_15.pdf

Balahura I.V. Doslidzhennya merezhi spivavtoriv z bibliotechnoyi spravy ta naukoznavstva [Elektronnyy resurs] / I.V. Balahura // Mizhnar. nauk. konf. «Mistse i rol' bibliotek u formuvanni natsional'noho informatsiynoho prostoru». — Zhovten', 2014. — m. Kyyiv. — Rezhym dostupu: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/363. — Nazva z ekranu.

Avtomaticheskaja obrabotka tekstov na estestvennom jazyke i komp'juternaja lingvistika: ucheb. posobie / E.I. Bol'shakova, Je.S. Klyshinskij, D.V. Lande [i dr.]. — M.: MIJeM, 2011. — 272 s.

Lande D.V. Elementy komp"yuternoyi linhvistyky v pravoviy informatytsi / D.V. Lande. — K.: NDIIP NAPrN Ukrayiny, 2014. — 168 s.

Mining term networks from text collections for crime investigation / Yuen-Hsien Tseng, Zih-Ping Ho, Kai-Sheng Yang, Chun-Cheng Chen // Expert Systems with Applications. — 2012. — Vol. 39, Issue 11. — P. 10082–10090.

Chappin E.J.L. Transition and transformation: A bibliometric analysis of two scientific networks researching socio-technical change / Emile J.L. Chappin, Andreas Ligtvoet // Renewable and Sustainable Energy Reviews. — 2014. — Vol. 30. — P. 715–723.

Lande D.V. Naukometrychni doslidzhennya merezh spivavtorstva po bazi danykh «Ukrayinika naukova» / D.V. Lande, I.V. Balahura // Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. — 2012. — T. 14, No. 4. — S. 41–51.

Vyznachennya potentsiynykh ekspertnykh hrup naukovtsiv u merezhi spivavtorstva z vyko rys-tannyam metodiv pidtrymky pryynyattya rishen' / I.V. Horbov, S.V. Kadenko, I.V. Balahura [ta in.] // Reyestratsiya, zberihannya i obrob.danykh. — 2013. — T. 15, No. 4. — S. 87–97.

The Open Graph Viz Platform Gephi [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: https://gephi.github.io/. — Nazva z ekranu.

Balagura I.V. Harakteristiki seti soavtorov medicinskih nauk / I.V. Balagura, D.V. Landje, I.V. Gorbov // Klin. informat. i telemed. — 2013. — T. 9, # 10. — S. 141–144.

Naukova periodyka Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20. — Nazva z ekranu.

Lande D.V. Ispol'zovanie grafov gorizontal'noj vidimosti dlja vyjavlenija slov, opredeljajushhih informacionnuju strukturu tekstov na razlichnyh jazikah [Elektronnij resurs] /D.V. Landje, A.A. Snarskij, E.V. Jagunova // Tezy dopovidey Mizhnar. nauk. konf. «Horyzonty prykladnoyi linhvistyky i linhvistychnykh tekhnolohiy» («Megaling-2013»). — Kyyiv, 2013. — Rezhym dos-tupu: http://megaling.ulif.org.ua/prezentatsiyi-dopovidey/. — Nazva z ekranu.

Lande D.V. Podhod k sozdaniju terminologicheskih ontologij / D.V. Lande, A.A. Snarskij // Ontologija proektirovanija. — 2014. — T. 12, No. 2. — C. 83–92.

Jagunova E.V. Jeksperiment i vychislenija v analize kljuchevyh slov hudozhestvennogo teks-ta: sb. nauch. trudov kafedry inostrannyh jazykov i filosofii PNC UrO RAN. Filosofija jazyka. Lingvistika. Lingvodidaktika. — Perm', 2010. — Vyp. 1. — S. 85–91.