Том 20, № 4 (2018)

Зміст

Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних

Молекулярний аналіз тонких плівок різної природи на основі спектроскопії поверхневих плазмонів PDF
S. O. Kostyukevych, R. V. Khrystosenko, K. V. Kostyukevych, A. A. Koptyukh, O. R. Surovtseva, A. A. Kryuchyn 3-20
Застосування наноструктурованих люмінофорів у системах об’ємного оптичного запису PDF
P. S. Anikin, Ie. V. Beliak 21-29
Вплив внутрішніх напружень на хвильові процеси та поглинання ультразвуку при зварюванні PDF (Русский)
O. A. Tokalin 30-39

Математичні методи обробки даних

Рекурентний метод побудови алгоритмів лінійної згортки різної довжини за допомогою гіперкомплексних числових систем PDF (Русский)
Ya. A. Kalinovsky, Yu. E. Boyarinova, A. S. Sukalo, Ya. V. Khitsko 40-52

Інформаційно-аналітичні системи обробки даних

Метод побудови і використання семантичних моделей для моніторингу суспільної думки PDF (Русский)
A. G. Dodonov, D. V. Lande, B. O. Berezin 53-63
Метод розрахунку когерентності українського тексту PDF
S. D. Pogorilyy, A. A. Kramov 64-75

Методи захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах

Підвищення стійкості криптоалгоритму RSA за рахунок генетичної оптимізації вихідного повідомлення PDF
A. V. Pryimak, Yu. E. Yaremchuk 76-84
Підвищення стійкості методу захисту забезпечення автентичності растрових зображень доказової бази від несанкціонованого доступу PDF
B. V. Pavlenko, D. P. Prysiazhnyi, V. V. Karpinets, Y. Y. Yaremchuk 85-99

Системи збереження і масового розповсюдження даних

До питання щодо реєстрації і відтворення інформації про об’єкти матеріальної і духовної культури за технологіями державної системи страхового фонду документації України PDF
V. V. Babenko, I. I. Nadtochiy, A. V. Savich, O. O. Timrov 100-109