Том 16, № 4 (2014)

Зміст

Математичні методи обробки даних

Застосування неканонічних гіперкомплексних числових систем для оптимізації сумарної параметричної чутливості реверсивних цифрових фільтрів PDF
Ya. O. Kalinovsky, I. V. Khitsko 3-11
Хеш-функції та цілісність інформаційних об’єктів PDF
O. Ya. Mаtоv, V. S. Vаsylenko 12-17

Інформаційно-аналітичні системи обробки даних

Дослідження динаміки публікацій з інформатики в реферативній базі даних «Україніка наукова» PDF
A. A. Kryuchyn, N. V. Solonina, N. M. Minina, L. N. Ovsienko 18-27

Методи захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах

Моделювання вибору оптимального методу протидії загрозам інформаційній безпеці PDF
L. O. Nikiforova, Iu. E. Iaremchuk, A. A. Shiyan 28-33

Системи збереження і масового розповсюдження даних

Підхід до оцінки живучості наукових публікацій при довготерміновому зберіганні в інтернет-середовищі PDF
D. V. Lande, B. A. Berezin 34-43

Експертні системи та підтримка прийняття рішень

Оцінка якості еталонних зображень для кореляційно-екстремальних систем навігації PDF
V. V. Yuzefovych, O. H. Butochnov, A. V. Mezentsev, S. V. Myronyuk 44-53
Вибір провайдера хмарного сервісу на основі навчання з підкріпленням і репутації провайдерів PDF
I. Yu. Myroshnikova, A. N. Novikov 54-63
Експериментальне дослідження методу визначення змістової подібності об’єктів баз знань систем підтримки прийняття рішень PDF
V. V. Tsyganok, O. V. Andriichuk 64-75