Том 17, № 1 (2015)

Зміст

Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних

Оптичні характеристики традиційних еластичних і нових жорстких мікропризм Френеля PDF
V. V. Petrov, E. E. Antonov, A. A. Kryuchyn, S. M. Shanoilo 3-15
Високоефективне збудження ближньопольового зонда на основі оптичної плазмонної мікросмужкової лінії з використанням коннектора SU-8 PDF
E. M. Morozov, A. S. Lapchuk 16-27

Математичні методи обробки даних

Фрактальний метод формування еталонних зображень у системах технічного зору PDF
V. V. Yuzefovich, A. N. Butochnov, A. V. Mezentsev, S. V. Mironyuk 28-35
Дослідження зв’язків між узагальненими кватерніонами та процедурою подвоєння гіперкомплексних числових систем PDF
Ya. O. Kalinovsky, Yu. E. Boyarinova, A. S. Sukalo 36-45

Інформаційно-аналітичні системи обробки даних

Моделі та алгоритми аналізу структурної надійності складних багатофункціональних організаційно-технічних систем PDF
A. G. Dodonov, V. G. Putyatin 46-67
Організація аналітичної діяльності на основі сценарного підходу PDF
D. V. Lande, A. V. Boychenko 68-76
Реалізація сценарного підходу в управлінні проектами на основі типових задач PDF
O. V. Koval, V. A. Kuzminikh 77-87

Технічні засоби отримання і обробки даних

Особливості реалізації вимірювальної системи геофізичної метрологічної віброплатформи на основі лазерної цифрової інтерферометри PDF
I. V. Kosyak, O. A. Tsubin 88-98

Методи захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах

Алгоритми кодування інформаційних об’єктів у коді умовних лишків PDF
O. Ya. Matov, V. S. Vasylenko 99-107

Експертні системи та підтримка прийняття рішень

Нейромережеві технології самонавчання в системах структурного розпізнавання візуальних об’єктів PDF
A. E. Berestovskii, A. N. Vlasenko, V. A. Gorokhovatskiy 108-120
Моделювання взаємодії державних структур і ЗМІ під час надзвичайних ситуацій PDF
Iu. E. Iaremchuk, L. O. Nikiforova, A. A. Shiyan, V. H. Kasiyanenko 121-128