DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2012.14.4.105247

Спосіб скорочення обчислення параметра виявлення на виході багатоканального пристрою оптимальної просторово-часової обробки сигналів

A. Mezentsev

Анотація


Запропоновано новий спосіб визначення вихідного значення критерію відношення сигнал/(завада+шум) для оптимальної просторово-часової обробки сигналів на фоні завад різного походження в умовах великої кількості просторових і часових каналів прийому, що дозволяє підвищити швидкодію спецобчислювачіврадіолокаційних станцій.

Ключові слова


просторово-часова обробка сигналів; кореляційна матриця; відношення сигнал/(завада+шум); активні та пасивні завади; комбіновані завади; розмірність; просторові та часові канали прийому

Повний текст:

PDF