DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2015.17.3.100324

Складні мережі з модифікованим правилом переважного приєднання

A. A. Snarsky, I. A. Zarvansky

Анотація


Запропоновано модифікацію правила переважного з’єднання — приєднання з прискіпливістю. Приєднання з прискіпливістю застосовується до моделей мереж, побудованих за алгоритмом Барабаші-Альберт, і для моделі (u, v)-flowers. Наведено результати чисельного моделювання запропонованих моделей. Розглянуто значення різних характеристик модельованих мереж. Показано, що характеристики отриманих мереж поводяться аналогічно фазовим переходам другого роду, а також розраховано порогове значення параметра прискіпливості, при якому відбувається фазовий перехід. Іл.: 3. Бібліогр.: 9 найм.

Ключові слова


складні мережі; фазові переходи; закон Парето

Повний текст:

PDF