Том 19, № 3 (2017)

Зміст

Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних

Технології створення оптичних носіїв для систем довготермінового зберігання даних PDF
V. V. Petrov, A. A. Kryuchyn, S. M. Shanoylo, Ie. V. Beliak, O. G. Melnyk 3–12

Математичні методи обробки даних

Елементи нелінійного аналізу інформаційних потоків PDF (Русский)
D. V. Lande, A. M. Hraivoronska 13–33
Анізотропна фільтрація з використанням текстурних карт вагових коефіцієнтів PDF
O. N. Romaniuk, O. O. Dudnyk 34–41

Інформаційно-аналітичні системи обробки даних

Радіофізична модель відбиваючого об’єму тропосфери PDF (Русский)
V. G. Putyatin, C. Y. Gudenko, C. I. Zaichko, D. V. Korban, A. I. Knyaz 42–52

Технічні засоби отримання і обробки даних

Двошарова нейронна мережа зворотного поширення на основі обмежених машин Больцмана для прогнозування добової концентрації ультрадисперсних частинок РМ2.5 PDF (English)
Minglei Fu, Chen Wang, Zichun Le, Dmytro Manko 53–64

Системи збереження і масового розповсюдження даних

Технологія екстрагування нових подій за визначеною тематикою із соціальної мережі Twitter PDF
S. V. Pryshchepa 65–73

Експертні системи та підтримка прийняття рішень

Щодо системного підходу при розробці та полігонних випробуваннях бортових автоматизованих корабельних комплексів виявлення та цілевказування PDF (Русский)
A. G. Dodonov, V. G. Putyatin 74–100