Анізотропна фільтрація з використанням текстурних карт вагових коефіцієнтів

Автор(и)

  • O. N. Romaniuk
  • O. O. Dudnyk

DOI:

https://doi.org/10.35681/1560-9189.2017.19.3.126539

Ключові слова:

анізотропна фільтрація, гаусівська модель пікселя, текстурування, текстурна карта

Анотація

Запропоновано метод використання спеціальних текстурних карт ва­гових коефіцієнтів для підвищення продуктивності обчислення вагових функцій у процесі анізотропної фільтрації текстур за рахунок викорис­тання заздалегідь розрахованих вагових коефіцієнтів.

Посилання

Romanyuk S.O., Dudnyk O.O., Savytska L.A., Romanyuk O.V. Anizotropna filtratsiya z vykorystannyam vahovykh funktsiy. Visnyk Khersonskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 2015. # 3. S. 459–462.

Heckbert Paul. Survey of texturemapping. Graphics Interface. 1986.

Romanyuk O.N., Abramchuk I.V., Dudnyk O.O. Anizotropna filtratsiya z vykorystannyam vahovoyi funktsiyi na osnovi hausivskoyi modeli pikselya. Vymiryuvalna ta obchyslyuvalna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh. 2016. # 2. S. 117–121.

Romanyuk O.N., Dudnyk O.O. Metod pidvyshchennya produktyvnosti perspektyvno-korektnoho teksturuvannya. Naukovi pratsi DonNTU. Seriya «Informatyka, kibernetyka ta obchyslyuvalna tekhnika». 2016. # 1(22). S. 43–46.

Romanyuk O.N., Dudnyk O.O. Pidvyshchennya produktyvnosti perspektyvno-korektnoho teksturuvannya z vykorystannyam anizotropnoyi filtratsiyi. Vymiryuvalna ta obchyslyuvalna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh. 2016. # 3. S. 192–195.

Romanyuk O.N., Dudnyk O.O., Melnyk O.V. Neortohonalna rasteryzatsiya pry perspektyvnokorektnomu teksturuvanni. VI Mezhdunarodnaja konferencija «Modelirovanie i kompjuternaja grafika» (25–29 trav. 2015, m. Krasnoarmiysk). Krasnoarmiysk, 2015. S. 174–178.

Romanyuk O.N., Dudnyk O.O. Matematychni modeli pikselya. Elektronni informatsiyni resursy: stvorennya, vykorystannya dostup. Zbirnyk mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Vinnytsya, 2014. S. 289–293.

Romanyuk O.N., Abramchuk I.V., Dudnyk O.O., Melnyk O.V. Modyfikatsiya hausivskoyi modeli piksela dlya zadach antyaliayzynhu. Naukovi pratsi DonNTU. Seriya «Informatyka, kibernetyka ta obchyslyuvalna tekhnika». 2015. # 1(20). S. 84–88.

Romanyuk O.N., Dudnyk O.O. Anizotropna filtratsiya tekstur z vykorystannyam metodiv keshuvannya. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu. 2016. # 6. S. 59–64.

Lomont C. Fast inverse square root. Technical Report. 2003.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-03

Номер

Розділ

Математичні методи обробки даних