Том 22, № 2 (2020)

Зміст

Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних

Використання халькогенідних склоподібних напівпровідників для створення мікро- та нанорозмірних структур PDF
V. V. Petrov, A. A. Kryuchуn, V. M. Rubish, S. A. Kostyukevуch, P. E. Shepeliavyi 7-18
Вплив аберацій та ефектів розфокусування лазерного проектора на ефективність зменшення спеклових шумів PDF
T. Yu. Kliuieva, I. V. Gorbov, A. V. Prygun 19-32

Інформаційно-аналітичні системи обробки даних

Аналіз ризиків в організації, плануванні, виконанні та супроводженні НДДКР стандартними засобами імітаційного моделювання Excel PDF
O. G. Dodonov, A. I. Kuzmychov 33-43

Технічні засоби отримання і обробки даних

Ідентифікація руху важкої техніки та дій окремих видів зброї за їхніми сейсмічними ознаками PDF
A. I. Britsky 44-49
Спосіб адаптивної бінарізації напівтонових зображень з додатковим обробленням на основі відношення сигнал/шум PDF
P. M. Egorov, O. I. Yakovchenko 50-62

Методи захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах

Визначення допустимої інтенсивності зниження рівня захищеності об’єкта критичної інфраструктури ранжуванням загроз PDF
O. V. Saliieva, Yu. Eu. Yaremchuk 63-76

Експертні системи та підтримка прийняття рішень

Аналіз інструментарію підтримки прийняття рішень у контексті вирішення задач стратегічного планування PDF
S. V. Kadenko, V. V. Tsyganok, O. V. Andriichuk, A. V. Karabchuk 77-91