Том 22, № 1 (2020)

Зміст

Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних

Прямий лазерний запис мікрорельєфних структур в халькогенідних склах лазерним променевим записувачем мастер-дисків PDF (English)
V. V. Petrov, A. A. Kryuchyn, S. O. Kostyukevych, V. M. Rubish 3-11
Параметри рельєфу та кутовий розподіл інтенсивності світла для осесиметричних поверхневих гомогенізуючих структур PDF
E. E. Antonov, O. A. Tokalin 12-23

Математичні методи обробки даних

Спектральні і часові особливості сейсмічних подій під час руху важкої техніки та дії окремих видів зброї PDF
A. I. Britsky 24-30

Інформаційно-аналітичні системи обробки даних

Моделювання сценаріїв аналітичної діяльності на основі нотації BPMN та OWL PDF
O. G. Dodonov, V. R. Senchenko, О. В. Koval, A. V. Boychenko 31-48

Методи захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах

Факторний аналіз ризиків на прикладі інциденту з програмним забезпеченням реєстру глобальної маршрутизації PDF
V. Yu. Zubok 49-55

Системи збереження і масового розповсюдження даних

Мережі, що визначаються динамікою тематичних інформаційних потоків PDF
D. V. Lande, A. O. Snarskii 56-61

Експертні системи та підтримка прийняття рішень

Оцінка когерентності тексту на основі графа узгодженості словосполучень для виявлення симптомів шизофренії PDF (English)
A. А. Kramov 62-71