Використання швидких алгоритмів обчислення кореляції і згортки для підготовки еталонних зображень

Євгенія Цибульська

Анотація


Розглянуто ряд методів обчислення взаємокореляційної функції і згортки двох зображень при вирішенні задачі підготовки еталонних зображень для кореляційно-екстремальної системи навігації керованих літальних апаратів. Проведено оцінку обчислювальної складності алгоритмів двовимірної взаємокореляційної функції і двовимірної згортки, визначено алгоритмічні рішення, що дозволяють зменшити час перевірки якості та відбору оптимального еталонного зображення для корекції польоту літальних апаратів.

Ключові слова


еталонне зображення; оцінка якості; взаємокореляційна функція; згортка; перетворення Фур’є; перетворення Хартлі

Повний текст:

PDF