Визначення індексу узгодженості оцінок експертів з урахуванням їхньої компетентності при підтримці прийняття групових рішень

Павло Роїк

Анотація


Розглянуто задачу визначення рівня узгодженості оцінок при груповій експертизі з урахуванням компетентності експертів. Вбачається, що така розробка відповідного методу має виходити із низки сформульованих базових постулатів. Розглянуто два підходи: коли врахування компетентності експертів зводиться до випадку визначення індексу узгодженості без урахування компетентності експертів, і коли індекс запропоновано обчислювати як нормоване значення суми відстаней між оцінками експертів для усіх можливих пар оцінок, помножених на добуток ваг відповідних експертів. Проведено імітаційне моделювання та запропоновано визначення порогового значення узгодженості, вище якого стає допустимою агрегація експертних оцінок. Запропонований метод було практично реалізовано і апробовано в рамках системи розподіленого збору і обробки експертної інформації для систем підтримки прийняття рішень.

Ключові слова


підтримка прийняття групових рішень; експертне оці­нювання; індексузгодженості експертних оцінок; спектральний підхід; поріг узгодженості; компетентність експертів

Повний текст:

PDF