DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2012.14.2.105054

Інформаційне забезпечення в процесно-орієнтованій моделі управління підприємствами

A. I. Kovalev

Анотація


Наведено опис інформаційного забезпечення як складової частини менеджменту виробни-чого підприємства в його сучасному, процесному поданні. Інформаційне забезпечення підпри-ємств пов’язано з якістю функціонування, що з точки зору процесно-орієнтованих стандартів, характеризується результативністю та ефективністю. Табл.: 4. Іл.: 4. Бібліогр.: 4 найм.

Ключові слова


інформаційне забезпечення; процесний підхід; управління; моделювання; підприємство

Повний текст:

PDF (Русский)