DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2013.15.1.103369

Удосконалення методу цільового динамічного оцінювання альтернатив та особливості його застосування.

V. V. Tsyganok

Анотація


Запропоновано удосконалення методу цільового динамічного оцінювання альтернатив, який застосовується для визначення рейтингів проектів на основі експертних баз знань у системах підтримки прийняття рішень. До найважливіших удосконалень методу слід віднести: визначення груп сумісності цілей за більш ефективним алгоритмом; визначення доцільного інтервалу планування для кожної сформованої бази знань разом з визначенням множини реперних точок часовоїшкали для подальшого обчислення рейтингів проектів дляутворених часових проміжків; надання можливості динамічного оцінювання альтернатив стосовно будь-якої (не лише головної) цілі; врахування часткового виконання проектів; визначення інтегрального показника відносної ефективності проектів. Удосконалення методу служать для підвищення його ефективності та функціональності і дозволяють ширше практично застосовувати метод у сучасних системах підтримки прийняття рішень.

Ключові слова


підтримка прийняття рішень; метод цільового динамічного оцінювання альтернатив; групи сумісних цілей; інтегральний показник відносноїефективності проектів

Повний текст:

PDF