DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2016.18.2.100356

Структурно-аналітичне моделювання та анімація технологічних процесів в інженерно-технічних комплексах

A. V. Denisenko

Анотація


Для складних інженерно-технічних комплексів (ІТК) характерна зміна у часі значень впливаючих параметрів (температури, рівнів, тиску, витрат, швидкості переміщення тощо), які задані відповідним вектором стану. Тоді динамічна модель ІТК може бути представлена системою лінійних (нелінійних) диференціальних і алгебраїчних рівнянь, останні для випадку лінійності передавальних функцій. Складні технічні системи та комплекси мають ще одну особливість, пов’язану з такими поняттями як «умова» та «подія», які можуть мати між собою певні відносини. Математич-ною та структурною формами моделювання проблемної ситуації є апарат мереж Петрі, де умови моделюються позиціями, а події — переходами. Іл.: 7. Бібліогр.: 3 найм.

Ключові слова


інженерно-технічні комплекси; дискретно-безперервні мережі і системи; мережі Петрі; Adobe Flash

Повний текст:

PDF